Bizi arayın, şu an çalışıyoruz
+90 212 922 00 09
УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА ТУРЦИИ
Ağustos 17, 2021 | Görüntülendi: 229

Türk vatandaşlığı edinme koşulları

Türk Vatandaşlık Kanunu. No. 5901 29.05.2009 tarihinden itibaren

MADDE 5 – (1) Türk vatandaşlığı doğuştan veya kazanılmış olabilir.

Doğuştan Türk vatandaşlığı

MADDE 6 – (1) Doğuştan vatandaşlık kan yoluyla veya doğum yerine göre otomatik olarak kazanılır, bu gibi durumlarda vatandaşlık hakkı doğumdan hemen sonra ortaya çıkar.

Kan yoluyla vatandaşlık

MADDE 7

 1. Türk vatandaşı bir anneden veya babadan hem Türkiye topraklarında hem de tamamı evlilikte doğan çocuklar Türk vatandaşıdır.
 2. Türk vatandaşı bir anneden ve evlilik dışı yabancı bir babadan doğan çocuklar Türk vatandaşıdır.
 3. Türk vatandaşı bir babadan ve yabancı bir anneden evlilik dışı doğan çocuklar, vatandaşın babalığının doğrulanması şartıyla Türk vatandaşlığını da kazanırlar.

Doğum yeri

BAŞLANGIÇ 8

Türkiye topraklarında doğmuş ancak annesinden veya babasından başka vatandaşlık almayan bir çocuk doğuştan Türk vatandaşıdır.

Edinilen Türk vatandaşlığı

MADDE 9

 1. Edinilen Türk vatandaşlığı, yetkili makamların kararı veya evlat edinme (evlat edinme) yoluyla veya seçme hakkı kullanılarak elde edilir.
 2. Bakanlar Kurulu’nun 11.02.2010 tarihli kararı. No. 2010/139 Türk Vatandaşlık Kanununun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik.

MADDE 14

 1. Yetkili makamların kararına dayanarak Türk vatandaşlığının kazanılması aşağıdaki şartlara göre mümkündür:
  a) Genel şartlarla Türk vatandaşlığının kazanılması.
  b) İstisnai şartlarla Türk vatandaşlığının kazanılması.
  c) Kayıp Türk vatandaşlığının restorasyonu.
  ç) Bir vatandaşla evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması

MADDE 10

Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancı uyruklular, yetkili makamların kararıyla bu kanunda listelenen şartlara uygun olarak Türk vatandaşlığı alabilirler.

Ancak, gerekli tüm koşullara uygunluk, vatandaşlık edinme konusunda mutlak bir hak sağlamaz.

Genel gerekçelerle vatandaşlık edinme / başvurma hakkı veren koşullar/:

MADDE 11

 1. Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyrukluların aşağıdaki şartlara uymaları gerekmektedir:
  a) Kendi devlet kanunlarına göre veya vatansız kişiler için Türk kanunlarına göre reşit olmak ve yasal kapasiteye sahip olmak,
  b) Başvuru tarihinden itibaren geri sayımda beş yıl boyunca sürekli Türkiye’de ikamet etmek,
  c) Türkiye’de ikamet etme kararımı eylemlerle teyit etmek,
  ç) Toplum için tehlike oluşturan hastalıklara sahip olmamak,
  d) Yüksek ahlak sahibi olmak,
  e) Türkçe diline yeterli düzeyde hakim olmak,
  f) Kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin Türkiye’de ikamet etmesini sağlamak için teslim edilecek uzmanlık veya gelire sahip olmak,
  g) Ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısından vatandaşlık kazanmada engel olmaması,
 2. Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklulardan, yukarıda belirtilen şartlara uyulmasının yanı sıra, sahip olduğu başka bir devletin vatandaşlığından çıkış istenebilir. Bu gerekliliğin uygulanması, Bakanlar Kurulu’nun takdirine bağlı olarak kullanılabilir.

MADDE 15 – Sürekli ikamet süresinin hesaplanması.

Yabancının Türkiye topraklarında ikamet etmesi, uygun oturma izni temelinde Türkiye’de ikamet ettiği kabul edilir. Türk vatandaşlığı elde ettiğini iddia eden yabancı uyruklunun görev süresi, belirtilen süre içinde toplam altı ayı geçmemelidir. Bunun istisnası, yurttaşlık görevinin yerine getirilmesi nedeniyle ülkede bulunmaması veya yurtdışında tedavi görmemesidir. Türkiye’de sürekli ikamet süresinin kesintiye uğraması veya bir tür ikamet izninden diğerine geçilmesi durumunda, önceki ikamet süresi sayılmaz.

“Sürekli süre hesaplanırken, öğrencinin ikamet iznine dayalı ikamet süresi, öğrencilerin ikamet süresi yarım yıl olarak sayılır, diğer gerekçelerle ikamet süreleri tamamen sayılır.”
Türkiye’de eğitim gören bir çocuğa eşlik eden kişi olarak Türkiye’de ikamet eden ve geçici eğitim, turizm amaçlı ikamet izni olan vatandaşlardan vatandaşlık başvurusu kabul edilmemektedir.

Madde 12 – Türk vatandaşlığının kazanılmasının münhasır gerekçeleri.

 1. Aşağıda listelenen yabancılar, ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısından engellerin olmaması koşuluyla, bakanlıkların önerisi ve Bakanlar Kurulu’nun kararı ile Türk vatandaşlığı alabilirler.
  a) Türkiye’ye sanayi kompleksleri ithal etmiş kişiler veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, spor, kültür ve sanat alanlarında paha biçilmez hizmet vermiş veya sunabilecek kişiler, adına ilgili bakanlıktan makul bir teklif almış kişiler.
  b) Vatandaşlığa kabul edilmesi gereken kişiler.
  c) Mülteciler tarafından kabul edilen kişiler.

MADDE 13 – Ülkede ikamet şartı olmaksızın Türk vatandaşlığının restorasyonu.

 1. Aşağıda listelenen yabancılar, milli güvenlik ve kamu düzeni açısından engellerin olmaması koşuluyla, Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye’de ikamet izni olmaksızın Türk vatandaşlığına iade edilebilirler.
  a) Vatandaşlıktan gönüllü olarak çekildikleri için Türk vatandaşlığını kaybedenler.
  b) Türk vatandaşlığını kaybeden ebeveynlerin 21. maddede öngörülen seçim hakkını kullanan çocukları.

MADDE 14 – Ülkede ikamet şartıyla Türk vatandaşlığının restorasyonu.

 1. 29. maddeye dayanarak Türk vatandaşlığını kaybeden yabancılar, Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığına iade edilebilirken, 34. maddeye dayanarak vatandaşlığını kaybedenler, Türkiye’de belirlenen sürekli ikamet süresine tabi olarak İçişleri Bakanlığı’nın kararı ile (bkz. MADDE 15) ve ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısından engellerin bulunmaması durumunda iade edilebilir.

MADDE 16 – Türk vatandaşıyla evlenerek vatandaşlık kazanılması.

 1. Bir Türk vatandaşıyla evlenmek, Türk vatandaşlığının derhal kazanılmasına hak kazanmaz. Ancak en az üç yıldır Türk vatandaşıyla resmi olarak evli olan, evliliği feshedilmemiş yabancı uyruklu, Türk vatandaşlığını kazanmak için yetkili makamlara başvurma hakkına sahiptir.
  Vatandaşlık başvurusunda bulunan kişi aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:
  a) Evlilik birliğinde yaşamak,
  b) Evlilik birliği ile bağdaşmayan faaliyetlerde bulunmamak,
  c) Ulusal güvenliğe ve kamu düzenine tehlike oluşturmamak.
 2. Türk vatandaşlığı elde etmek için yetkili makamlara başvurduktan sonra Türk vatandaşı eşinin ölümü durumunda, (a) maddesinin gerekliliği iptal edilir.
 3. Bir Türk vatandaşıyla evlenerek Türk vatandaşlığı kazanmış olan yabancılar, temiz niyetle yeniden evlendiklerinde Türk vatandaşlığını korurlar.

Bu nedenle, bir Türk vatandaşıyla evlenerek, yabancı bir vatandaş, evliliğin resmi olarak tamamlanmasından ve evlilik birliğinde ikamet ettikten 3 yıl sonra Türk vatandaşlığı kazanmak için başvuruda bulunabilir. Aynı zamanda, Türkiye’de ikamet etmek için kategorik bir gereklilik yoktur.

Bir yabancı Türkiye’de ikamet ediyorsa ve ikamet iznine sahipse, Türkiye topraklarındaki yetkili makamlara, yabancı yurt dışında ikamet ediyorsa, ikamet ettiği ülkenin topraklarındaki Türkiye konsolosluk departmanına vatandaşlık edinme başvurusunda bulunur. Ancak Türk vatandaşı eşin bu ülkede kendisiyle birlikte yaşaması zorunlu şartıyla.

MADDE 17 – Evlat edinme (evlat edinme) yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması

Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen yabancı reşit olmayan bir çocuk, ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısından herhangi bir engel olmaksızın, ilgili kararın alındığı tarihten itibaren Türk vatandaşlığı kazanabilir.

GEÇİCİ MADDE 1 – Türk milletlerinden gelen yabancılar.

Türk milletlerinden gelen yabancılarla ilgili olarak, 31/12/2010 tarihinden sonra vatandaşlık kazanmak için başvuran Türk milletlerinden gelen yabancılar için, 31/12/2010 tarihinden önce 11. maddenin (b) fıkrasında öngörülen Türkiye’de sürekli ikamet için gerekli süre iki yıldı. Bu süre de beş yıldır.

Ancak şimdi bile yabancının belgelenebileceği Türk milletlerine ait olmak, olumlu bir karar vermede ek bir faktör olarak görülüyor. Ayrıca Türkiye’de belirli milletlerin temsilcileri için (örneğin Doğu Türkistan Uygurları veya Ahıska Türkleri için) istisnai koşullar altında vatandaşlık edinme programları periyodik olarak başlatılmaktadır.

MADDE 31 – Edinilen Türk vatandaşlığının iptali.

Bir yabancının vatandaşlık kazanmasını engelleyen gerçeklerin yanlış bilgi verilmesine ilişkin gerçeklerin tespit edilmesi veya gizlenmesi durumunda, yabancıya vatandaşlık verilmesine karar veren yetkili makam bu kararı geçersiz kılacaktır.

MADDE 32 – Vatandaşlığın iptali kararının yürürlüğe girmesi ve sonucu.

Vatandaşlığın iptal edilmesine ilişkin karar, verildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Vatandaşlığın iptali kararı, bu vatandaşla birlikte Türk vatandaşlığı alan eş ve çocuklar için de geçerlidir.

✅ İstanbul'da Rusça konuşulan mahallelerin karşılaştırılması

Kontrol listesini indirin. Ücretsizdir!

Benzer makaleler

Nisan 10, 2024

2024 yılında Türkiye’de gayrimenkul alımı. Yasalar, fiyatlar, özellikler

Türkiye'de gayrimenkul satın almak 2024 yılında, mevzuattaki bir dizi kilit faktör ve değişiklik nedeniyle yabancı...

Daha fazla oku
Nisan 9, 2024

Türkiye, Tacikistan vatandaşları için vize rejimi uyguladı

İSTANBUL, 7 Nisan - Bir RIA Novosti kaynağı, Türkiye'nin ülkeyi ziyaret etmek isteyen Tacikistan vatandaşları...

Daha fazla oku
Недоступные для ВНЖ районы Турции
Mayıs 25, 2022

Türkiye’nin oturma iznine açık olmayan bölgeleri. Resmi

GECH (Türkiye Göç Servisi), 30 Haziran 2022'de yabancıların erişemeyeceği, birincil oturma izninin (ikamet) verilmeyeceği ilçelerin...

Daha fazla oku
Ağustos 16, 2023

Türkiye’deki sınır dışı etme kodları. Oturma izni reddetme kodları

Her yıl milyonlarca yabancı Türkiye'ye çeşitli amaçlarla geliyor. Ancak bazıları, yerel yasalara uymaya yeterince dikkat...

Daha fazla oku
Kasım 26, 2023

Türkiye'de oturma izni almak için yeni koşullar. Türkiye'de oturma izni 200 bin dolar

Türkiye'de oturma izni (oturma izni) ile ilgili haberler çıktı. Turist iznine başvurmak için bir banka...

Daha fazla oku
Mayıs 22, 2022

Çek listesi: Türk Vatandaşlığı almak için hangi belgelere ihtiyaç var

Türk Vatandaşlığının nasıl alınacağına dair adım adım talimatlar. [cheklist3]

Daha fazla oku
Size mevcut fiyatı göndereceğiz

İletişim bilgilerinizi bırakın. Mümkün olan en kısa sürede cevap vereceğiz. Spam yok!

  Görüşmesi yapın

  İletişim bilgilerinizi bırakın. Mümkün olan en kısa sürede cevap vereceğiz. Spam yok!

   Ücretsiz bir gezi turuna katılmak ister misiniz?

   İletişim bilgilerinizi bırakın. Mümkün olan en kısa sürede cevap vereceğiz. Spam yok!

    İndirim ister misiniz?

    İletişim bilgilerinizi bırakın. Mümkün olan en kısa sürede cevap vereceğiz. Spam yok!

     Online önizleme ister misiniz?

     İletişim bilgilerinizi bırakın. Mümkün olan en kısa sürede cevap vereceğiz. Spam yok!

      Talebiniz için teşekkür ederiz, müdürümüz sizi kısa süre içinde arayacaktır

      Mesaj gönderilmedi, lütfen bize messenger'dan mesaj gönderin.

      Her soruya cevap verebiliriz

      İletişim bilgilerinizi bırakın. Mümkün olan en kısa sürede cevap vereceğiz. Spam yok!

       Mülkün tanıtımı

       Bağlantılarınızı sağlayın ve bu tesisin sunumunu tek bir tıklamayla indirin. Spam yok!

        Yaşam ve yatırım için İstanbul daire kataloğu

        Kişilerinizi girin ve kataloğu tek bir tıklamayla indirin. Spam yok!

         Türkiye'de en iyi emlak yatırımı seçeneği nasıl seçilir?

         Kişilerinizi girin ve çek yaprağını tek bir tıklamayla indirin. Spam yok!

          Oturma izni almak için hangi belgeler gereklidir?

          Kişilerinizi girin ve çek yaprağını tek bir tıklamayla indirin. Spam yok!

           Türk Vatandaşlığı almak için hangi belgeler gereklidir?

           Kişilerinizi girin ve çek yaprağını tek bir tıklamayla indirin. Spam yok!

            💰 Parayı yeniden düzenlemeliyiz

            Kişilerinizi girin ve bir yönetici sizinle iletişime geçsin!

             Gidiyor musun?

             Broşürü indirin - İstanbul'da daire seçerken dikkat etmeniz gereken 5 önemli ayrıntı

              WhatsApp